ASPB Erkend schoorsteenveegbedrijf
1
2
3
  • Eerste slide
  • Tweede slide
  • Tweede slide
Home Ongedierte

Ongediertebestrijding

Wesp 1Ongedierteproblemen zijn het gevolg van plaagdieren die door hun leefwijze schade of hinder veroorzaken, en in sommige gevallen zelf een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van mensen en/of dieren. Braat Schoorsteenveegbedrijf zorgt voor een structurele aanpak bij het bestrijden van ongedierte, dit door van advisering, preventieve maatregelen en waar nodig bestrijdingsmaatregelen. Hierdoor worden problemen in de toekomst voorkomen waardoor u kosten bespaart en ongemak voorkomt.

Ongedierte is een breed begrip dat voor vele ongemakken kan zorgen. Vlooienplaagen, mieren, wespennesten, houtwormen, muizen en ratten zijn hier bekende voorbeelden van.

Wanneer de overlast te groot wordt, kunnen wij u helpen met het oplossen van dit probleem. Dit is vakkundig werk, omdat iedere dierplaag op een zorgvuldige manier moet worden opgelost. Dit gebeurt op een manier waarbij rekening wordt gehouden met de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid. wesp2

Een wespennest wordt bijvoorbeeld op een andere wijze bestreden dan een rattenplaag. Bij sommige plagen is eerst een grondige inspectie noodzakelijk en wordt aan de hand van dit onderzoek de beste bestrijdingsmethode geadviseerd. In overleg met u wordt daarna een bestrijdingsplan opgesteld.

 
Schoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werk

Schoorsteenveger aan het werk

Schoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werk

Contact gegevens

Schoorsteenveegbedrijf Braat

Postbus 659
7400 AR Deventer 
Tel: 0570 638010
Fax: 0570 638012
email: info@vegerij.nl
(C)2009 MODDIT