ASPB Erkend schoorsteenveegbedrijf
1
2
3
  • Eerste slide
  • Tweede slide
  • Tweede slide

Schoorsteenbrand

Schoorsteenbranden kunnen ontstaan doordat onverbrande deeltjes aan de wand van het rookkanaal hechten. Hierdoor ontstaat er een laag dat ook wel creosootlaag genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden kan deze laag vlam vatten en een schoorsteenbrand is een feit. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de schoorstenen niet of nauwelijks worden geveegd. Terwijl het vegen van uw schoorsteen de kans op schoorsteenbrand aanzienlijk verlaagd. 

Om een brand in uw huiskamer of koolmonoxide te voorkomen, heeft de brandweer enkele tips die de kans op schoorsteenbrand verkleinen.

Zorg voor een deugdelijke schoorsteen.

In het Bouwbesluit staan voorschriften waaraan een schoorsteen moet voldoen. Een goede schoorsteen is van metselwerk en is afgestemd op de kachel of de open haard die erop is aangesloten. Een goedgekeurde prefab schoorsteen van metalen buizen of gebakken elementen mag natuurlijk ook. Verder heeft de schoorsteen zo weinig mogelijk bochten. Hout en andere brandbare materialen moeten vrij zijn van de schoorsteen. Let ook goed op de aansluiting van de kachel of open haard op de schoorsteen: het komt vaak voor dat roet en vonken langs deze aansluiting buiten de schoorsteen komen en dan gemakkelijk een woningbrand kunnen veroorzaken. Twijfelt u aan uw schoorsteen laat hem dan inspecteren door een schoorsteenveger die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Kijk voor meer informatie op http://www.aspb.nl/

Neem voorzorgsmaatregelen

Om goed te branden heeft uw kachel of open haard voldoende zuurstof nodig. Zorg dus voor voldoende ventilatie en zet als dat nodig is een raam of deur op een kier. Gebruik een vonkenscherm. Wanneer u naar bed gaat of de woning verlaat, zorg dan dat het vuur uit is.

Kies de juiste brandstof

Stook alleen schoon, droog hout. Zeker geen geverfd of gebeitst hout, krantenpapier, melkpakken en plastic. Hout van loofbomen zoals eiken, berken en beuken is prima. Maar stook geen hout met veel hars zoals dennenhout. Geïmpregneerd of geverfd hout vormt erg giftige dampen en vervuilt naast de schoorsteen ook nog het milieu. Droog hout geeft een betere verbranding en dus minder aanslag in de schoorsteen en een veel kleinere kans op koolmonoxide.

Pleeg onderhoud

Een schoorsteen moet goed trekken. Plaats eventueel een zogenaamde trekkap. Met een kraaienkap kunt u voorkomen dat kraaien een nest in de schoorsteen bouwen of dat er veel bladeren in komen. Controleer uw schoorsteen op scheuren of beschadigingen. Laat ten minste één keer per jaar uw schoorsteen vegen. Stookt u veel dan moet de schoorsteen ten minste twee keer per jaar worden geveegd. Laat de schoorsteen vegen door een bedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond.

Toch brand?

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in uw schoorsteen. Bel dan direct de brandweer: alarmnummer 112. Doof het vuur in de kachel of open haard met zand. Gebruik nooit water! Sluit daarna de schoorsteenklep of de luchttoevoer. Controleer de kamers waardoor het schoorsteenkanaal loopt op rook; haal kinderen (huisgenoten) uit deze kamers, totdat de brandweer heeft aangegeven dat er geen gevaar meer bestaat voor koolmonoxidevergiftiging. Tot slot ventileer de woning.
Schoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werk

Schoorsteenveger aan het werk

Schoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werkSchoorsteenveger aan het werk

Contact gegevens

Schoorsteenveegbedrijf Braat

Postbus 659
7400 AR Deventer 
Tel: 0570 638010
Fax: 0570 638012
email: info@vegerij.nl
(C)2009 MODDIT